Presentació

La Facultat de Ciències Socials i Juridiques d’Oriola ofereix en l’edifici Casa del Paso dos programes de grau interrelacionats: Administració i Direcció d’Empreses i Ciències Politiques i Gestió Pública. La nostra Universitat compta amb una llarga experiència en estos estudis ja que ve impartint ambdues titulacions de del curs acadèmic 1999-2000. Establida al bell mig de la vila, combina uns voltants rics en cultura i tradicions amb modernes instal•lacions i un bon sistema de comunicacions que facilita l’accesibilitat des d’Alacant o Múrcia. El professorat prové de 5 departaments: Estudis Econòmics i Financers, Psicologia de la Salut, Ciència Jurídica, Estadística, Matemàtiques i Informàtica i Ciències Socials i Humanes. El personal docent està composat de 48 professor a temps complet i 41 a temps parcial, combinant dos perfils complementaris, aquells professors que exerceixen una tasca professional relacionada amb les matèries que imparteixen i aquells professors que es dediquen a la investigació. Esta composició del professorat permet que l’alumne prenga competències tanmateix pràctiques com analítiques, les quals facilitaran la seua inserció laboral. A més de la qualificació professional dels professors la qualitat de l’ensenyament rebut està basat en el nombre d’alumnes per aula, que al ser limitat a 60 places fa que la relació alumne-professor siga molt propera i fluida. Els alumnes també tenen la oportunitat d’orientar la seua carrera professional cap a la investigació a través de diversos programes de doctorat i masters que s’organitzen des del 5 departaments implicats.